Trên tay Nokia Steel HR

Đây là chiếc Withings Steel HR, thế nên anh em nào đang dùng dòng này rồi thì cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều thì cũng đã hiểu rồi phải không? Hai thay đổi lớn nhất ở Nokia Steel HR so với Withing Steel HR là tên thương hiệu được đổi và mặt lưng được làm lại đẹp hơn một chút

Bài viết liên quan